2014-12-19 11:29 #0 av: Maja

Det finns många regler att känna till när du befinner dig i trafiken med din häst. Här får du en sammanställning av de allra viktigaste!

Det absolut viktigaste att alltid komma ihåg när du vistas i trafiken - oavsett om det är med eller utan häst - är att visa hänsyn till dina medtrafikanter. När du har med dig en häst (ridandes, körandes, promenerades, bredvid cykeln eller annat) så har du dessutom ett levande djur med egna instinkter som kan reagera på många olika sätt. Kom ihåg att även den mest trafiksäkra och stabila hästen faktiskt kan bli skrämd och rädd.

Foto: Maja

Grundläggande regler

Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se) har sammanställt en lista över viktiga saker att tänka på för dig och din häst i trafiken:


- Alla personer som vistas i trafiken ska iaktta omsorg och varsamhet för att undvika olyckor


- Du ska hålla dig på höger sida av vägen, så nära kanten som du kan - använd väggrenen om det finns en sådan

- Du får inte färdas på cykel- eller gångbana


- Du får inte färdas på motortrafikled eller motorväg


- Tänk på vilken hastighet du och din häst färdas i - du måste alltid ha full kontroll på hästen och kunna stanna om det behövs


- Håll låg hastighet i områden där det kan finnas barn, när du möter någon på en smal väg, i skarpa kurvor och backkrön


- Väjnings- och stopplikt gäller även dig med häst, om du kommer från terräng in på en väg så har du alltid väjningsplikt mot den övriga trafiken


- Du ska ge klara och tydliga tecken när du ska svänga in eller av en väg - det kan bland annat göras genom att räcka ut handen åt det håll du skaFoto: Maja

Belysning och reflexer


Om du kör din häst (vagn/släde) under mörker så ska ekipaget utrustas med vitt ljus framtill, orangea reflexer på sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på ekipagets vänstra sida.

Om du rider eller leder din häst så finns det idag inga gällande regler kring vilka reflexer/belysning ekipaget ska ha under mörker. Det är dock absolut alltid viktigt att både du och hästen har någon form av reflex så att medtrafikanter kan se er på avstånd. Reflexerna bör placeras så att trafikanten som ni möter förstår att det är ett hästekipage som denne möter. Det kan till exempel göras genom att använda benreflexer på hästen (åtminstone på vänster framben och höger bakben) och en reflexväst på ryttaren. Det finns även bra reflexländtäcken, svansreflexer (och lampor), reflexbrösta, tränsreflexer, reflexboots, hjälmreflex, pannlampa och flertalet andra reflexer och lampor.Foto: Julia

Vilka vägar får jag rida/köra på?

Du får rida och köra din häst på de allra flesta vägar och i de flesta terränger. Ridning/körning ingår för det mesta i Allemansrätten, vilket innebär att du har rätt att färdas genom delar av annan persons mark så länge du visar hänsyn och varsamhet mot naturen, det befintliga djurlivet, markägaren och andra som vistas i området. Naturvårdsverket sammanfattar Allemansrätten bra genom orden ”Inte störa - Inte förstöra!”.

Viktiga vägmärken att känna till

Det finns några vägmärken som är viktiga att känna till för dig som ryttare. Här tas fyra av de allra viktigaste upp:

Gång- och cykelbana

Det är inte tillåtet att rida på vägar som är märkta med denna skylt. Denna skylt kan se olika ut, beroende på vilken typ av väg det är.

Ridväg

Det är tillåtet att rida på en väg som är märkt med denna skylt.

Förbud mot ridning

Det är förbjudet att rida på dessa vägar, men du får däremot leda din häst.

Förbud mot trafik med hästfordon

Det är förbjudet att köra hästen på dessa vägar, men du får däremot rida.

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Hastar-i-trafiken/